Menu Trà Trái Cây

 Đặc Biệt  Đặc Biệt
0₫
 Dâu  Dâu
0₫

Dâu

0₫

 Dâu Sữa Tươi  Dâu Sữa Tươi
0₫
 Trà Trái Cây Đặc Biệt MrBin  Trà Trái Cây Đặc Biệt MrBin
40,000₫
 Xoài  Xoài
0₫

Xoài

0₫