Menu Trà Trái Cây

 Đặc Biệt  Đặc Biệt
38,000₫

Đặc Biệt

38,000₫

 Dâu  Dâu
45,000₫

Dâu

45,000₫

 Dâu Sữa Tươi  Dâu Sữa Tươi
45,000₫
 Trà Trái Cây Đặc Biệt MrBin  Trà Trái Cây Đặc Biệt MrBin
40,000₫
 Xoài  Xoài
45,000₫

Xoài

45,000₫