Menu Trà Sữa

 Matcha Trân Châu Đường Đen  Matcha Trân Châu Đường Đen
35,000₫
 Sữa Tươi Hoa Hồng Nha Đam  Sữa Tươi Hoa Hồng Nha Đam
35,000₫
 Sữa Tươi Trân Châu Đường Đen  Sữa Tươi Trân Châu Đường Đen
33,000₫
 Trà Sữa Dâu  Trà Sữa Dâu
32,000₫